de
|
|
|

Größe der abgebildeten Musterflächen: 297 mm x 210 mm (DIN A4)

 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 1333</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Palladium, Cremeweiß  
  Muster-Nr. 1333

    Muster-Nr. 1333  

   

  Muster-Nr. 1333

  Struktur: Lotuseffekt 02  |  Oberfläche: Palladium, Cremeweiß


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 7368</h3>
<b>Struktur</b>: Seegras&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: cremefarben  
  Muster-Nr. 7368

    Muster-Nr. 7368  

   

  Muster-Nr. 7368

  Struktur: Seegras  |  Oberfläche: cremefarben


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 7376</h3>
<b>Struktur</b>: Welle asymmetrisch&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: cremefarben  
  Muster-Nr. 7376

    Muster-Nr. 7376  

   

  Muster-Nr. 7376

  Struktur: Welle asymmetrisch  |  Oberfläche: cremefarben


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 7389</h3>
<b>Struktur</b>: Gewebe 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: cremefarben  
  Muster-Nr. 7389

    Muster-Nr. 7389  

   

  Muster-Nr. 7389

  Struktur: Gewebe 02  |  Oberfläche: cremefarben


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5230</h3>
<b>Struktur</b>: Faltungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: changierend  
  Muster-Nr. 5230

    Muster-Nr. 5230  

   

  Muster-Nr. 5230

  Struktur: Faltungen  |  Oberfläche: changierend


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5229</h3>
<b>Struktur</b>: Faltungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Cremeweiß  
  Muster-Nr. 5229

    Muster-Nr. 5229  

   

  Muster-Nr. 5229

  Struktur: Faltungen  |  Oberfläche: Cremeweiß


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5097</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 02, geglättet&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Cremeweiß  
  Muster-Nr. 5097

    Muster-Nr. 5097  

   

  Muster-Nr. 5097

  Struktur: Lotuseffekt 02, geglättet  |  Oberfläche: Cremeweiß


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14