de
|
|
|

Größe der abgebildeten Musterflächen: 297 mm x 210 mm (DIN A4)

 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 8274</h3>
<b>Struktur:</b> grob gerieben&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Bronze patiniert mit Glanz  
  Muster-Nr. 8274

    Muster-Nr. 8274  

   

  Muster-Nr. 8274

  Struktur: grob gerieben  |  Oberfläche: Bronze patiniert mit Glanz


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2890</h3>
Struktur: Schilf&nbsp; |&nbsp; Oberfläche: Bronze  
  Muster-Nr. 2890

    Muster-Nr. 2890  

   

  Muster-Nr. 2890

  Struktur: Schilf  |  Oberfläche: Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 1377</h3>
<b>Struktur</b>: Blasen konkav 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 1377

    Muster-Nr. 1377  

   

  Muster-Nr. 1377

  Struktur: Blasen konkav 02  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 1402</h3>
<b>Struktur</b>: Blasen 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 1402

    Muster-Nr. 1402  

   

  Muster-Nr. 1402

  Struktur: Blasen 01  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 1431</h3>
<b>Struktur</b>: Kleine Perlen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze  
  Muster-Nr. 1431

    Muster-Nr. 1431  

   

  Muster-Nr. 1431

  Struktur: Kleine Perlen  |  Oberfläche: Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 1414</h3>
<b>Struktur</b>: Craquelé&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 1414

    Muster-Nr. 1414  

   

  Muster-Nr. 1414

  Struktur: Craquelé  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 1314</h3>
<b>Struktur</b>: Kreuznieten&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 1314

    Muster-Nr. 1314  

   

  Muster-Nr. 1314

  Struktur: Kreuznieten  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 7413</h3>
<b>Struktur</b>: Kerbungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 7413

    Muster-Nr. 7413  

   

  Muster-Nr. 7413

  Struktur: Kerbungen  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 7424</h3>
<b>Struktur</b>: gezogene Linien 03&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 7424

    Muster-Nr. 7424  

   

  Muster-Nr. 7424

  Struktur: gezogene Linien 03  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5212</h3>
<b>Struktur</b>: Welle konkav mit Einschlüssen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 5212

    Muster-Nr. 5212  

   

  Muster-Nr. 5212

  Struktur: Welle konkav mit Einschlüssen  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5208</h3>
<b>Struktur</b>: Kerbungen 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 5208

    Muster-Nr. 5208  

   

  Muster-Nr. 5208

  Struktur: Kerbungen 01  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5198</h3>
<b>Struktur</b>: Kerbungen 02 &nbsp;|&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 5198

    Muster-Nr. 5198  

   

  Muster-Nr. 5198

  Struktur: Kerbungen 02  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5172</h3>
<b>Struktur</b>: genarbt&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 5172

    Muster-Nr. 5172  

   

  Muster-Nr. 5172

  Struktur: genarbt  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5161</h3>
<b>Struktur</b>: Spachtelung 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 5161

    Muster-Nr. 5161  

   

  Muster-Nr. 5161

  Struktur: Spachtelung 02  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5152</h3>
<b>Struktur</b>: grob gerieben 03, geglättet&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze  
  Muster-Nr. 5152

    Muster-Nr. 5152  

   

  Muster-Nr. 5152

  Struktur: grob gerieben 03, geglättet  |  Oberfläche: Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5149</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Kupfer patiniert  
  Muster-Nr. 5149

    Muster-Nr. 5149  

   

  Muster-Nr. 5149

  Struktur: Lotuseffekt 01  |  Oberfläche: Kupfer patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5134</h3>
<b>Struktur</b>: grob gerieben 03, geglättet&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Kupfer  
  Muster-Nr. 5134

    Muster-Nr. 5134  

   

  Muster-Nr. 5134

  Struktur: grob gerieben 03, geglättet  |  Oberfläche: Kupfer


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5129</h3>
<b>Struktur</b>: geschwemmt&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 5129

    Muster-Nr. 5129  

   

  Muster-Nr. 5129

  Struktur: geschwemmt  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5124</h3>
<b>Struktur</b>: genarbt&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 5124

    Muster-Nr. 5124  

   

  Muster-Nr. 5124

  Struktur: genarbt  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5120</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 02, geglättet&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 5120

    Muster-Nr. 5120  

   

  Muster-Nr. 5120

  Struktur: Lotuseffekt 02, geglättet  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5116</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze  
  Muster-Nr. 5116

    Muster-Nr. 5116  

   

  Muster-Nr. 5116

  Struktur: Lotuseffekt 02  |  Oberfläche: Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5106</h3>
<b>Struktur</b>: Meeresboden&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 5106

    Muster-Nr. 5106  

   

  Muster-Nr. 5106

  Struktur: Meeresboden  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5220</h3>
<b>Struktur</b>: gezogene Linien 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn patiniert  
  Muster-Nr. 5220

    Muster-Nr. 5220  

   

  Muster-Nr. 5220

  Struktur: gezogene Linien 02  |  Oberfläche: Zinn patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5200</h3>
<b>Struktur</b>: Bambus&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 5200

    Muster-Nr. 5200  

   

  Muster-Nr. 5200

  Struktur: Bambus  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 3941</h3>
<b>Struktur</b>: Spachtelung 04&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 3941

    Muster-Nr. 3941  

   

  Muster-Nr. 3941

  Struktur: Spachtelung 04  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 3973</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 02, geglättet&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze auf Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 3973

    Muster-Nr. 3973  

   

  Muster-Nr. 3973

  Struktur: Lotuseffekt 02, geglättet  |  Oberfläche: Bronze auf Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 3987</h3>
<b>Struktur</b>: gerieben&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, wolkig patiniert  
  Muster-Nr. 3987

    Muster-Nr. 3987  

   

  Muster-Nr. 3987

  Struktur: gerieben  |  Oberfläche: Bronze, wolkig patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2065</h3>
<b>Struktur</b>: feine Fäden&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 2065

    Muster-Nr. 2065  

   

  Muster-Nr. 2065

  Struktur: feine Fäden  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5926</h3>
<b>Struktur</b>: glatt&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, wolkig patiniert  
  Muster-Nr. 5926

    Muster-Nr. 5926  

   

  Muster-Nr. 5926

  Struktur: glatt  |  Oberfläche: Bronze, wolkig patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2952</h3>
<b>Struktur</b>: Baumrinde&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 2952

    Muster-Nr. 2952  

   

  Muster-Nr. 2952

  Struktur: Baumrinde  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5520</h3>
<b>Struktur</b>: grob gerieben 03&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 5520

    Muster-Nr. 5520  

   

  Muster-Nr. 5520

  Struktur: grob gerieben 03  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2148</h3>
<b>Struktur</b>: grob gerieben 03, geglättet&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 2148

    Muster-Nr. 2148  

   

  Muster-Nr. 2148

  Struktur: grob gerieben 03, geglättet  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2183</h3>
<b>Struktur</b>: grob gerieben 03, geglättet&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Kupfer  
  Muster-Nr. 2183

    Muster-Nr. 2183  

   

  Muster-Nr. 2183

  Struktur: grob gerieben 03, geglättet  |  Oberfläche: Kupfer


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 7337</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 7337

    Muster-Nr. 7337  

   

  Muster-Nr. 7337

  Struktur: Lotuseffekt 02  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2119</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn auf Bronze  
  Muster-Nr. 2119

    Muster-Nr. 2119  

   

  Muster-Nr. 2119

  Struktur: Lotuseffekt 02  |  Oberfläche: Zinn auf Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0598</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn auf Zinn  
  Muster-Nr. 0598

    Muster-Nr. 0598  

   

  Muster-Nr. 0598

  Struktur: Lotuseffekt 01  |  Oberfläche: Zinn auf Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0503</h3>
<b>Struktur</b>: Lotuseffekt 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze auf Bronze  
  Muster-Nr. 0503

    Muster-Nr. 0503  

   

  Muster-Nr. 0503

  Struktur: Lotuseffekt 01  |  Oberfläche: Bronze auf Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5531</h3>
<b>Struktur</b>: gezogen 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 5531

    Muster-Nr. 5531  

   

  Muster-Nr. 5531

  Struktur: gezogen 02  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5539</h3>
<b>Struktur</b>: gezogene Linien 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 5539

    Muster-Nr. 5539  

   

  Muster-Nr. 5539

  Struktur: gezogene Linien 02  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0670</h3>
<b>Struktur</b>: gerieben/grob 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 0670

    Muster-Nr. 0670  

   

  Muster-Nr. 0670

  Struktur: gerieben/grob 01  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0622</h3>
<b>Struktur</b>: gerieben/fein 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 0622

    Muster-Nr. 0622  

   

  Muster-Nr. 0622

  Struktur: gerieben/fein 01  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0642</h3>
<b>Struktur</b>: gerieben/fein 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze hell  
  Muster-Nr. 0642

    Muster-Nr. 0642  

   

  Muster-Nr. 0642

  Struktur: gerieben/fein 01  |  Oberfläche: Bronze hell


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 6508</h3>
<b>Struktur</b>: gerieben/grob 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze  
  Muster-Nr. 6508

    Muster-Nr. 6508  

   

  Muster-Nr. 6508

  Struktur: gerieben/grob 01  |  Oberfläche: Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 6476</h3>
<b>Struktur</b>: Spachtelung 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 6476

    Muster-Nr. 6476  

   

  Muster-Nr. 6476

  Struktur: Spachtelung 02  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2421</h3>
<b>Struktur</b>: Spachtelung 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Kupfer  
  Muster-Nr. 2421

    Muster-Nr. 2421  

   

  Muster-Nr. 2421

  Struktur: Spachtelung 02  |  Oberfläche: Kupfer


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 4055</h3>
<b>Struktur</b>: Spachtelung 03&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 4055

    Muster-Nr. 4055  

   

  Muster-Nr. 4055

  Struktur: Spachtelung 03  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 3416</h3>
<b>Struktur</b>: Trocknungsrisse&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn, poliert  
  Muster-Nr. 3416

    Muster-Nr. 3416  

   

  Muster-Nr. 3416

  Struktur: Trocknungsrisse  |  Oberfläche: Zinn, poliert

   


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 7346</h3>
<b>Struktur</b>: Trocknungsrisse&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Kupfer, poliert  
  Muster-Nr. 7346

    Muster-Nr. 7346  

   

  Muster-Nr. 7346

  Struktur: Trocknungsrisse  |  Oberfläche: Kupfer, poliert

   


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2969</h3>
<b>Struktur</b>: Faltungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze  
  Muster-Nr. 2969

    Muster-Nr. 2969  

   

  Muster-Nr. 2969

  Struktur: Faltungen  |  Oberfläche: Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2824</h3>
<b>Struktur:</b> Bambus&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Messing leicht patiniert  
  Muster-Nr. 2824

    Muster-Nr. 2824  

   

  Muster-Nr. 2824

  Struktur: Bambus  |  Oberfläche: Messing leicht patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2849</h3>
<b>Struktur:</b> Gewebe&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Messing patiniert  
  Muster-Nr. 2849

    Muster-Nr. 2849  

   

  Muster-Nr. 2849

  Struktur: Gewebe  |  Oberfläche: Messing patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 4860</h3>
<b>Struktur</b>: Kerbungen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Messing, stark patiniert  
  Muster-Nr. 4860

    Muster-Nr. 4860  

   

  Muster-Nr. 4860

  Struktur: Kerbungen  |  Oberfläche: Messing, stark patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 5552</h3>
<b>Struktur</b>: Kerbungen geschnitten&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 5552

    Muster-Nr. 5552  

   

  Muster-Nr. 5552

  Struktur: Kerbungen geschnitten  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 3046</h3>
S<b>truktur:</b> Welle konkav mit Einschlüssen&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Bronze patiniert  
  Muster-Nr. 3046

    Muster-Nr. 3046  

   

  Muster-Nr. 3046

  Struktur: Welle konkav mit Einschlüssen  |  Oberfläche: Bronze patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2995</h3>
<b>Struktur:</b> Welle kurz 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Bronze  
  Muster-Nr. 2995

    Muster-Nr. 2995  

   

  Muster-Nr. 2995

  Struktur: Welle kurz 01  |  Oberfläche: Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 3006</h3>
<b>Struktur:</b> Welle kurz 01&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 3006

    Muster-Nr. 3006  

   

  Muster-Nr. 3006

  Struktur: Welle kurz 01  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 3018</h3>
<b>Struktur:</b> Welle kurz 02&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Bronze, patiniert  
  Muster-Nr. 3018

    Muster-Nr. 3018  

   

  Muster-Nr. 3018

  Struktur: Welle kurz 02  |  Oberfläche: Bronze, patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 1002</h3>
<b>Struktur</b>: Reptil&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze  
  Muster-Nr. 1002

    Muster-Nr. 1002  

   

  Muster-Nr. 1002

  Struktur: Reptil  |  Oberfläche: Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0791</h3>
<b>Struktur</b>: Fries Welle 01&nbsp; |&nbsp; Bronze  
  Muster-Nr. 0791

    Muster-Nr. 0791  

   

  Muster-Nr. 0791

  Struktur: Fries Welle 01  |  Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 0836</h3>
<b>Struktur</b>: Fließstruktur&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Bronze  
  Muster-Nr. 0836

    Muster-Nr. 0836  

   

  Muster-Nr. 0836

  Struktur: Fließstruktur  |  Oberfläche: Bronze


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2056</h3>
<b>Struktur</b>: Fließstruktur&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche</b>: Zinn  
  Muster-Nr. 2056

    Muster-Nr. 2056  

   

  Muster-Nr. 2056

  Struktur: Fließstruktur  |  Oberfläche: Zinn


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
 •   <h3></h3>
<h3>Muster-Nr. 2950</h3>
<b>Struktur:</b> Nieten&nbsp; |&nbsp; <b>Oberfläche:</b> Kupfer leicht patiniert  
  Muster-Nr. 2950

    Muster-Nr. 2950  

   

  Muster-Nr. 2950

  Struktur: Nieten  |  Oberfläche: Kupfer leicht patiniert


  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14